วังน้ำเขียว.net
วังน้ำเขียว โอโซนอันดับ 7 ของโลก และอันดับหนึ่งของประเทศไทย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 เว็บไซด์ที่น่าสนใจ >>

  หัวหิน

  โปรโมชั่น ที่พักหัวหิน

  โรงแรมหัวหิน
  รีสอร์ทหัวหิน

 

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว

     "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน" สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียวตั้งอยู่ 14 หมู่ 11 บ้านน้ำซับ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
     วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงภัยร้ายของการใช้สารเคมีและดำเนินการปลูกผักไร้สารพิษ
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชนและดำเนินกิจกรรมแบบครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการดำเนินกิจกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการป้องกัน อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในถิ่นของตน
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
- เพื่อแสวงหาเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
     กิจกรรมหลัก ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน แบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
   1. การผลิต
   2. การแปรรูป
   3. การตลาด
   4. การฝึกอบรม
   5. การสาธิต
   6. การพัฒนากลุ่ม

กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว

แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย จาก http://www.wangnamkheo.com/

เช่ารถตู้